PROJEKT : „ZNANJEM DO ZAPOSLENJA“

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Izradu ove Internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
EU Socijalni fond
EU
Strukturni fondovi
PS Županija
Panora
Znanjem do zaposlenja - EU projekt

Osnovne informacije

PROJEKT: „ZNANJEM DO ZAPOSLENJA“
EUROPSKI SOCIJALNI FOND

KORISNIK: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

VRIJEME PROVEDBE: rujan 2018.-svibanj 2020.

IZNOS PROJEKTA:
1.015.889,86 kn, EU sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava

CILJEVI PROJEKTA

Omogućiti zapošljivost i uključivanje u zajednicu dugotrajno nezaposlenih osoba osnaživanjem njihovih radnih i osobnih vještina

Osnaživanje stručnih kompetencija stručnjaka koji rade sa osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području socijalnog uključivanja, a posebno sa korisnicima minimalno zajamčene naknade


KORISNIK

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Županijska 7, 34000 Požega
Telefon: 034/290-290
E-pošta: uredzupana@pszupanija.hr
Web: www.pszupanija.hr
Telefon : 034/290-290

VRIJEME PROVEDBE

rujan 2018.-svibanj 2020.

IZNOS PROJEKTA

1.015.889,86 kn

PARTNERI

Centar za socijalnu skrb u Požegi
Dr.Filipa Potrebice 2
34000 Požega

Centar za socijalnu skrb u Pakracu
Petra Preradovića 1
34550 Pakrac
Ciljne skupine

CILJNE SKUPINE

Dugotrajno nezaposlene osobe i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu
Stručnjaci iz područja rada sa pripadnicima marginaliziranih skupina

Aktivnosti

Danas je u velikoj vijećnici održana tiskovna konferencija sa predstavnicima Županije, načelnicima općina i medijima na temu projekta ,,Znanjem do zaposlenja.''

Požeško-slavonska...

Kontakt obrazac

voditeljica projekta

Irena Galić, mag.oec

adresa

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Županijska 7
34 000 Požega

e-mail

irena.galic@pszupanija.hr

telefon

+385 34 290 207

fax

+385 34 290 216