Praktični dio edukacije - galerija

Praktični dio edukacije u institucijama za njegu starijih i nemoćnih osoba.