1. radni dan polaznika edukacije za rad u zanimanju Rukovatelj građevinskim strojevima

1. radni dan polaznika edukacije za rad u zanimanju Rukovatelj građevinskim strojevima

Pučko otvoreno učilište Zagreb u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Obris u Požegi danas je započeo osposobljavanje polaznika za rad bagerom, dozerom i utovarivačem. Edukacija će se provoditi za svaki stroj posebno kroz 120 radnih sati i verificirana je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sretno svima!